CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Részvételi információk

CREATIVE Expo

Sopron, 2014. október 1-4.

 Részvétellel kapcsolatos információk

A Jelentkezési lap aláírása egyben a ’Részvétellel kapcsolatos információk’ és a rendezvény menetrendjének elfogadását jelenti!

 

 1. A CREATIVE Expo szervezője a Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány [a CREATIVE projekt Vezető Partnere]. Alább az Expo-val kapcsolatos legfontosabb információkat, tudnivalókat találja.
 2. A Szervező a CREATIVE Expo-t 2014. október 1 – 4. között szervezi meg Sopronban. A helyszín pontosítása folyamatban van.
 3. A Kiállítók, Résztvevők (továbbiakban Kiállítók) a kitöltött és aláírt jelentkezési lap visszaküldésével jelentkezhetnek az Expo-ra. A Szervező fenntartja a jogát a beküldött Jelentkezési lap elfogadásával, módosításával, elutasításával kapcsolatosan. Az Expo-n rendelkezésre álló kiállítói helyek a jelentkezés sorrendjében kerülnek kiosztásra.

Kiállítási terület

 1. A Kiállító az Expo keretében két kiállítási installációs változat valamelyikének igénybevételével mutatkozhat be. Kiállítói stand – 1,5 x 1,5 m-es hátfallal, oldalfallal rendelkező stand. Kiállító pult – 1,5 x 1,5 m alapterületű kiállítói tér hátfallal, pulttal. A jelentkezések visszaigazolása során pontosításra kerül, mely módozatot választja a Kiállító, milyen kiállítói tér biztosítására van még lehetőség. A kiállítói stand felszereltsége 1 db asztal, 2 db szék, 220V-os hálózati csatlakozási lehetőség, WIFI alapú internet szolgáltatás. A kiállító pult felszereltsége pult, 2 db szék, 220V-os hálózati csatlakozási lehetőség, WIFI alapú internet szolgáltatás.
 2. Az Expo hivatalos betelepülési időszaka a Kiállítók számára október 01., 10-től 14 óráig. Bontási, kirakodási időszak október 04., 14 órától.
 3. A Szervező a Kiállítókat a tevékenységi körük jellegének függvényében helyezi el.
 4. A Kiállító a Szervezővel történt egyeztetés alapján a számára kijelölt kiállítási területen biztosíthatja vendég kiállító megjelenését.
 5. Az Expo keretében helyszíni értékesítésre lehetőség van. Az értékesítéshez szükséges egyéb engedélyek, bejelentési kötelezettség stb. teljesítése az értékesíteni kívánó kötelessége.

 Költségek

 1. A CREATIVE projektnek köszönhetően az Expo-n való részvétel ingyenes mind a Kiállítók, mint a látogatók számára.
 2. A Szervező a Kiállító számára október 2-án és 3-án 2 db kávé, 2 db szendvics és 2 db üdítő kupont biztosít, amelyek az Expo ideje alatt üzemelő büfében válthatóak be. A büfé az Expo teljes ideje alatt üzemel.
 3. Az Expo lebonyolításához kapcsolódó egyéb járulékos költségek pl. szállás, útiköltség, parkolási stb. a Kiállítót-résztvevőt terhelik.

 Kiállítási terület berendezése, dekorálása

 1. A Kiállító-résztvevő csak olyan kiállítási tárgyakat mutathat be, amelyek megfelelnek a mindenkor hatályos biztonsági előírásoknak és nem ütköznek egyéb törvényi tiltás hatálya alá vagy nem veszélyeztetik a közbiztonságot.
 2. A kiállítási tárgyak és az esetleges installáció megépítése, összeszerelése során ügyelni kell arra, hogy a kiállítási tárgyak ne zavarják a szomszédos kiállítási tárgyakat, ne zavarják a kommunikációt és ne okozzanak a bérelt létesítményben kárt.

 Kiállítási terület berendezése, dekorálása

 1. A kiállítási tárgyak, installációk beszállítása és onnan való elszállítása a Szervező utasításai alapján történik.
 2. A kiállítási tárgyak, a saját készítésű installáció és berendezés Expo helyszínére való be- és elszállításának, le- és felrakodásának, valamint felépítésének, összeszerelésnek feltételeit (a kiállítási terület biztosítását ide nem értve) a Kiállító köteles biztosítani. Amennyiben a Kiállító vagy képviselője a beszállítás során nem tartózkodnak a helyszínen, a kiállítási tárgyakat a Szervező a kiállítási területre helyezteti el a Kiállító felelősségére. A kiállítási tárgyak megépítésénél, a Kiállító köteles betartani a Szervező, valamint a hatályos magyar jogszabályokban meghatározott műszaki-biztonsági előírásokat.
 3. A Kiállító-résztvevő felel a kiállítóhelyek berendezési tárgyaiért és köteles azokat az Expo befejezését követően sérülésmentesen visszaadni a Szervezőnek. A kiállítási területen és berendezésekben keletkezett károkat a Kiállító-résztvevő köteles megtéríteni a Szervezőnek a kár nagyságának igazolását követően.
 4. Az Expo befejezését követően a kihelyezett grafikai munkákat hordozó reklámpaneleket a Kiállító-résztvevő köteles eltávolítani, továbbá köteles a kiállítási területet visszaállítani az eredeti állapotába. Amennyiben a Kiállító ezen kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a Szervező jogosult azokat a Kiállító-résztvevő költségére elvégezni.

 Felvételek készítése

 1. A Kiállító előzetesen beleegyezését adja, hogy a Szervező (illetve a Szervező által megbízott személy) az Expo-ról, a Kiállítóról és kiállítási tárgyairól képanyagokat, hanganyagokat, készítésen, valamint belegyezik, hogy a készített felvételeket a Szervező a Rendezvény népszerűsítésére reklámanyagokban, médiákban, valamint a Szervező saját céljaira felhasználja. A Szervező előzetes beleegyezését adja, hogy a Kiállító (illetve a Kiállító által megbízott személy) az Expo-ról, képanyagokat, hanganyagokat, készítésen, valamint belegyezik, hogy a készített felvételeket a Kiállító a későbbiekben referenciáihoz, promóciós anyagaihoz felhasználja.

 Műszaki-biztonsági előírások a tűzvédelem terén

 1. A Rendezvény területén, a Rendezvény időtartama alatt (beleértve az előkészítés és a befejezés időtartamát is) a dohányzás szigorúan tilos. Kivételt képeznek ez alól a dohányzásra kijelölt helyek.
 2. A Kiállító köteles a tűzvédelmi előírásokat betartani, és alkalmazottjaival, beszállítóival is betartatni.

Felelősség a károkért

 1. A Kiállító-résztvevő felel az általa, alkalmazottai, beszállítói, a kiállítási tárgyai és kellékei által okozott valamennyi olyan kárért, amelyet a Szervezőnek, az Expo helyszínét biztosító szervezetnek, vagy harmadik személyeknek okoz. A Kiállító köteles gondoskodni arról, hogy az Expo időtartama alatt a saját tulajdonában keletkező, valamint a Kiállító által harmadik személynek okozott károk megtérítésére érvényes vagyon- és felelősségbiztosítással rendelkezzen.
 2. A Szervező nem felel azon károkért, amelyeket a Kiállító harmadik személyeknek (beleértve a többi Kiállítót) okoz. A Szervező kizárja a felelősségét az elveszett dolgokért, a lopásért, a Kiállító kiállítási tárgyainak megsemmisüléséért és megsérüléséért, valamint minden olyan kárért, amely a Kiállítót, az alkalmazottait, beszállítóit éri az kiállítási stand előkészítése, üzemeltetése és szétszedése során. A Szervező nem felel a Kiállítónál jelentkező, elmaradt nyereségért.

 Zárórendelkezés

 1. Amennyiben a Rendezvény, vagy annak kísérő rendezvénye a Szervező önhibáján kívül nem valósul meg, arról a Szervező a Kiállítót értesíti. Ez esetben a Szervező kötelességei a Kiállítóval szemben megszűnnek. Az esetleges meghiúsulásból eredő károkért a Szervező nem vállal felelősséget, a Kiállító nem léphet fel kárigénnyel.
 2. A kiállítói jelentkezés visszamondását a Kiállító írásbeli indoklással ellátott nyilatkozattal kezdeményezheti, amelyben meg kell jelölni a visszamondás okát, amely kizárólag önhibáján kívüli ok lehet. Amennyiben a Kiállító a jelentkezés visszamondását az Expo megkezdését megelőző 20 napon belül kezdeményezi, a Szervező jogosult a Kiállítóval szemben az Expo nem megfelelő megvalósulásából, a támogatások kifizetésének elmaradásából származó kárát, vagy más meg nem térített költségét a Kiállítóval szemben érvényesíteni.
 3. Abban az esetben, ha a Kiállító, Résztvevő az előre egyeztetett időpontig nem foglalja el a megrendelt kiállítási területet, a Szervező jogosult egyoldalúan, előzetes figyelmeztetés nélkül a Kiállító, Résztvevő részvételi lehetőségét visszavonni. A Szervező ezen döntése esetén a Kiállító kártérítésre nem jogosult, továbbá az így felszabadult területtel a Szervező saját belátása szerint szabadon rendelkezhet. Ebben az esetben a Szervező jogosult a Kiállítóval, Résztvevővel szemben az Expo nem megfelelő megvalósulásából, a támogatások kifizetésének elmaradásából származó kárát, vagy más meg nem térített költségét a Kiállítóval, Résztvevővel szemben érvényesíteni. 
 4. Folyamatban van az Expo részletes programjának és a kísérő programoknak a szervezése, kialakítása. A Szervező szeptember 10-ig megküldi az Expo részletes programját és lebonyolítási útmutatóját a Kiállítónak.

CREATIVE Expo

CREATIVE Expo

Sopron, 2014. október 1-4.

A kretív ipar legnagyobb seregszemléje magyar-osztrák vállalkozásokkal, szakmai szervezetekkel!

A CREATIVE Expo ingyenes bemutatkozási lehetőséget kínál magyar és osztrák kreatív ipari vállalkozások, a kreatív ipar támogatói, műhelyek, szakmai szrevezetek számára. A várhatóan 200 kiállító átfogó képet nyújt a kreatív ipar sokszínűségéről, komplexitásáról. A bemutatkozási lehetőség biztosításán túl, a nagyszabású rendezvény további célja, hogy fókuszba állítsa a kreatív ipart, kiemelje a szereplők súlyát, rávilágítson a kreatív ipari vállalkozásokban rejlő üzleti potenciálra.

A résztvevők, kiállítók az Expon bemutathatják tevékenységüket, protfóliójukat, lehetőségük nyílik hasonló területen vagy kifejezetten más területeken működő kreatív ipar vállalkzásokkal történő konzultációra, tapasztalatcserére, végül de nem utolsó sorban akár az Expo látogatói, akár a kiállítói körből potenciális üzleti kapcsolatok kiépítése válik lehetővé. A résztvevők, kiállítók számára rapid prezentációk megtartására is lehetőség nyílik, amelyek keretében egy-egy a kreativitással kapcsolatos érdekes kérdés vagy terület kerülhet feltárásra, bemutatásra. Természetesen az Expo keretében a résztvevők, kiállótók számára a direkt értékesítés lehetséges. A CREATIVE Expo látogatói bepillantást nyerhetnek a kreatiív ipar összetett világába, megismerhetik a résztveők, kiállítók tevékenységét, ajánlatait. Direkt válaszokat kaphatnak a kretativitással kapcsolatos kérdéseikre. Üzleti partnerekre találhatnak a résztveő kreatív szolgáltatók körében, válogathatnak és vásárolhatnak a kiállított kreatív termékek közül.

Részvételi feltételek és információk letöltése: itt <<<<<

Jelentkezési lap letöltése: itt <<<<<

Legyen részese a kreatív ipar legnagyobb eseményének! Vegyen részt díjmentesen kiállítóként vagy jöjjön el az ingyenesen látogatható CREATIVE Expo-ra érdeklődőként!

Kísérő rendezvények programja: itt <<<<<

További részletek – www.creativeathu.net

Kapcsolat: Borbély Sándor – Kisalföldi Válllakozásfejlesztési Alapítvány

Telefon: +36 20 566 0803

E-mail: sandor.borbely@kva.hu

Kreatív cégek listája

English

CREATIVE

The main task of the CREATIVE project in the Austrian – Hungarian border region is to support the creative economy enterprises by establishing and developing a co-operation along the added value chain.

Project duration: 01. 01. 2013. – 31. 12. 2014.

The objectives
- supporting the communication between the creative industry participants, and organizations based on technical terms, methods and guidelines mutually developed and agreed upon,
- database structure development to facilitate the communication between project participants,
- strengthening relations, institutionalize cross-border cooperations,
- organize business events to popularize best practices and trainings based on the actual development needs of the target group , opportunity for exchange of experiences,
- conscious dissemination of the creative industry concept and improving the visibility of the Creative Industry.

Target groups of the project are
…enterprises of the creative industry, nonprofit organizations, interest groups…
Other stakeholders …intellectual workshops attached to the sector, umbrella-multiplicator organizations (e.g. schools, universities), customers, the public...

Enterprises that meet the creative industry definition of the Green Book and common definitions are eligible to join:
„Creative industries are those industries which use culture as an input and have a cultural dimension, although their outputs are mainly functional.
They include architecture and design, which integrate creative elements into wider processes, as well as subsectors such as graphic design, fashion design or advertising.”
(GREEN PAPER about Unlocking the potential of cultural and creative industries /Brussels, 27.4.2010 COM(2010) 183 final EUROPEAN COMMISSION

Project partners

Kisalföldi Foundation for Enterprise Prootion

Regional Management Burgenland Ltd. – Creative Economy Center

University of West Hungary, Technology Transfer Office

designaustria

Kernland LEADER Office – Eastern Styria

Contact, further information
web: www.creativeathu.net
e-mail: info@creativeathu.net

The project being implemented under the Austira-Hungary Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 is co-financed by the European Union and Hungary

Regisztráció 3 lépésben

Regisztráljon hírlevelünkre és értesítést kap a CREATIVE projekt eseményeiről, képzéseiről, eredményeiről. használja ki a portálunk nyújtotta lehetőségeket, töltse fel ismertető anyagait, referencia munkáit és váljon egy nemzetközi kreatív hálózat tagjává.

Segítse munkánkat, válaszoljon kérdéseinkre és mi hasznos szakmai rendezvényeket, képzéseket szervezünk Önnek. Regisztrációjával lehetőséget kap, hogy új projektet indítva partnereket keressen, a kreatív közösség tagjaitól választ kapjon szakmai kérdéseire, beszállítót, szabad erőforrást, hiányzó szakembert találjon...

Jelenjen meg a CREATIVE projekt során kiadásra kerülő kreatív vállalkozások katalógusában - térítés mentesen! Vegyen részt a kreatív vállalkozások kiállításán-vásárán - térítés mentesen! Vegyen részt aktívan a CREATIVE projektben és éljen a projekt kínálta lehetőségekkel vállalkozása fejlesztésére, megerősítésre, üzleti kapcsolatrendszere kiszélesítésére!

Ha kérdése van, írjon az info@creativeathu.net e-mail címre, készséggel állunk rendelkezésére!

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!